Siena College Family Rosary Crusade 2015: Novena-Mass & Grand Procession Schedule

Tema: ” Sambayanang Siena, Kaisa ng Maralita Tungo sa Panginoon Kasama ni Inang Maria”

Day 1Day 2Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7Day 8Day 9Grand Procession