“Buwan ng Pagdiriwang Alay Kay Madre Francisca: Ika-18 Yugto” and “Linggo ng Pagpupuri kay Amang Santo Domingo: Ika-7 Yugto”

tarp mo. francisca 2

Siena College Quezon City presents a live tableau on the Life and Virtues of Mother Francisca Del Espiritu Santo de Fuentes and St. Dominic de Guzman.

CLICK HERE to view Photos